Pleiades

Pleiades

Istraživačko-edukativna zadruga „Plejade“ Beograd, formirana je 2018. godine kao demokratsko privredno preduzeće. Već duži niz godina naši članovi zajedno rade na pružanju IT rešenja za aktiviste i kulturne projekte civilnog društva kao i na organizovanju neformalnog rada kućepazitelja (kućnih pomoćnica), negovatelja i radnika iz prehrambene industrije. Plejade je radnička zadruga koja poziva sve koji prihvataju njena zadružna pravila da se pridruže. Osnovno pravilo na kom je naša delatnost zasnovana je jedan član, jedan glas.

Ukoliko imate ideju koju želite da delite i primenite, dođite i pridružite nam se.

Plejade je neprofitno preduzeće zasnovano na principu ulaganja profita nazad u preduzeće i članove preduzeća. Zadružna pravila usklađena su sa Izjavom Međunarodnog saveza zadruga o identitetu zadruga i vrednostima zadruge. Sa svakim novim članom, cela zadruga raste u broju i kvalitetu. Naši članovi su univerzitetski profesori, IT stručnjaci, umetnici, kućepazitelji (kućne pomoćnice), ugostiteljski radnici i još mnogo njih. Raznolikost naših članova je upravo ono što nam omogućava da pružimo kreativna i inovativna rešenja i da sa lakoćom savladavamo sve predviđene i nepredviđene prepreke.

Naša zadruga stavlja poseban akcenat na odnose sa zajednicom, te smo zbog toga u procesu uspostavljanja društvenog centra “Za čin” u Beogradu, u ulici Alekse Nenadovića 32. Cilj društvenog centra je stvaranje prostora u kom bi naši članovi mogli da se druže, dele svoja znanja i veštine, i, što je najvažnije, uče kako da međusobno sarađuju.